Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika käsitleb meie veebilehe kaudu kogutud isikuandmete kogumist, kasutamist, kaitsmist ja kustutamist.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmete kogumine võib toimuda meie veebilehel alljärgnevatel viisidel: •kontaktandmete (sh sinu nimi, telefoninumber, e-posti aadress, eelistatud kontakteerumisviis) esitamisel meie veebisaidil kontaktivormi kaudu.

Muude andmete kogumine

Kogume isikustamata andmeid küpsiste ehk cookie’de kaudu – need on andmed, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda. Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebisaidil. Neid andmeid kasutatakse analüütika tööriistade jaoks ja käsitletakse isikustamata andmetena.

Isikuandmete kasutamine

Veebilehel kogutud isikustatud andmeid kasutame kontaktivormide kaudu saadetud sõnumitele vastamiseks ja pakkumiste koostamiseks.

Isikuandmete kaitse

Kõiki veebilehe külastamise ja kontaktivormi kaudu teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Rakendame kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Isikuandmete kustutamine

Kliendil on õigus paluda kustutada enda kohta kogutud isikuandmeid. Selleks kirjutage meile vastava sisuline e-mail.